CNT: una altra manera de fer sindicalisme CNT-AIT Figueres

Tots els demés sindicats demanen el teu vot. La CNT-AIT no. No volem que ens votis.
A la CNT-AIT tenim altres maneres de pensar i d'organitzar-nos: no ens presentem a les eleccions; no volem subvencions de l'Estat ni de les empreses; a la CNT-AIT els càrrecs no són remunerats, ningú no guanya un sou per dedicar-se al sindicalisme; no tenim persones delegades sindicals que portin anys sense aparèixer pel seu lloc de treball...

La lucha nos da lo que las leyes nos quitan

La CNT-AIT: una federació sindical.

La CNT-AIT és una federació de sindicats de persones treballadores amb molts anys de lluita i l'experiència a l'esquena. El nostre sindicalisme està allunyat de la burocràcia i dels despatxos, es fa al carrer, al curro, als centres de treball.

No ens organitzem als sindicats de ram de la CNT-AIT totes les persones treballadores d'un mateix sector de la producció; ho fem així per a practicar diàriament la Solidaritat i per a no caure a l'error de pensar que el sindicalisme és arreglar el nostre problema personal i oblidar-nos de les demés persones. Per exemple, quan sorgeix un conflicte laboral en una empresa, no importa de quin ram sigui, tota la CNT-AIT es posa en marxa per a defensar aquella gent treballadora que té problemes.

No confiem molt en els jutjats i les lleis. Que no s'ignori que les lleis les fa qui mana i quasi sempre s'obliden de la gent que treballem. Per això a la CNT-AIT practiquem l'acció directa, o sigui, el sindicat pressiona l'empresariat, el cos executiu de l'empresa o l'empresa directament, sense intermediaris, sense comitès d'empresa, sense gent professional de la política ni del sindicalisme. Quan les persones dirigents participen de representants de la gent treballadora en els problemes laborals quasi sempre acaben signant martingales que ens perjudiquen. Heus aquí els darrers anys plens de mals convenis, reconversions salvatges, desertitzacions industrials, pactes "socials",... i a tots està la signatura dels sindicats "representatius".

Quan a la CNT-AIT es pren una decisió és perquè l'ha votat la seva afiliació a les assemblees; aqui no hi ha persones dirigents. Igualment quan la CNT-AIT s'asseu a negociar en algun conflicte laboral defensa exacta i literalment allò que l'assemblea de persones treballadores d'aquella empresa o centre de treball hagi dit. La participació de la gent treballadora a la presa de decisions i en el disseny de les campanyes de mobilitzacions és fonamental; si això no es fa així la gent treballadora anem perdent la nostra capacitat de lluita, la nostra rebel·lia i dignitat, perdem la possibilitat de pensar per nosaltres mateixes, de ser independents,... Quan això passa l'empresariat fa amb nosaltres el què vol.

Què és elque està passant ara? Després de tants anys de comitès d'empresa, de gent sindicalista professional, de milers d'hores sindicals utilitzades per a passejar el maletí, de subvencions als sindicats,... Després de tot això ens imposen reformes laborals duríssimes i condicions de treball cada vegada pitjors: contractes temporals amb la por constant a l'acomiadament, treballs a contractistes i Empreses de Treball Temporal, treballs per obra, treballs com a fals autònom, etc.

CNT-AIT: la nostra acció sindical.

A les grans i mitjanes empreses

La gent afiliada a la CNT-AIT practiquem l'acció sindical a través de les Seccions Sindicals, mai a través dels comitès d'empresa. La Secció Sindical és el conjunt de totes les persones afiliades de la CNT-AIT en una empresa, per això són totes les afiliades, i no només les delegades, les persones que porten endavant l'acció sindical: informació a la gent treballadora dels plans i actuacions de l'empresa, denuncia de les infraccions de normatives, lleis i convenis, defensa dels i les companyes que tinguin conflictes amb la patronal, elaboració de plataformes reivindicatives, organització de campanyes de solidaritat amb gent treballadora d'altres empreses o sectors, etc.

Els comitès d'empresa treuen el protagonisme a les persones treballadores perquè és aquest el què ho porta tot, no deixa espai per a què la resta de gent treballadora participi, proposi i decideixi. A més a més les persones membres dels comitès d'empresa estan privilegiades respecte a la resta de companys i companyes, no poden ser acomiadades mentre siguin del comitè d'empresa i durant un any més, tenen hores d'alliberament sindical que en molts casos les empren com els dóna la gana, i el més greu, moltes d'aquestes persones no van al seu lloc de treball durant anys, s'acostuma a les reunions amb l'empresa i a les negociacions diàries, en poc temps es porten millor amb l'empresa que no pas amb els seus companys i companyes.

Les persones delegades de les seccions sindicals de CNT-AIT són escollides rotativament entre les persones afiliades de la Secció Sindical. Quan se les nomena per una assemblea per tal d'assistir a una negociació són nomenades exclusivament per un tema concret i amb les posicions que l'assemblea fixi exactament; a més a més en aquesta negociació no signarà res mentre que la gent treballadora no hi decideixi en assemblea.

Les persones delegades de les seccions sindicals de CNT-AIT estan al seu lloc de treball, res de sindicalisme professional. A les poques empreses que prenem hores sindicals, ho fem per a tasques concretes i informem als plafons d'anuncis que hem utilitzat les hores.

La gent afiliada a CNT-AIT pensem que la informació és fonamental, per això la nostra acció sindical té un pilar important a la contínua informació de la gent treballadora. Si una persona treballadora està informada dels seus drets, de la situació dels seus companys i companyes, de la situació d'altres persones treballadores d'empresa o rams diferents, dels problemes del seu entorn, etc. serà més procliu a ser lliure, a ser independent, a ser intolerant, a ser solidària, a no deixar-se sobmetre i a exigir les seves reivindicacions.

O sigui, fomentem una acció sindical participativa, solidària, de la mà amb les persones treballadores, allunyada dels despatxos.

A la petita empresa i a l'economia submergida.

En aquestes condicions laborals el sindicalisme es torna més dur. En aquest tipus d'empreses el simple fet de què l'empresariat s'enteri de la filiació sindical de CNT d'una persona treballadora és perillós.

En aquestes condicions amb la CNT-AIT es desenvolupa un model sindical basat en el sindicat directament, aqui no hi ha seccions sindicals que valguin. En aquestes condicions tant dures és quan l'acció directa i la solidaritat són més necessàries.

Si hi ha conflictes en aquests sectors els companys i companyes de CNT-AIT que treballen a grans empreses recolzen i ajuden les persones afiliades de CNT-AIT d'aquests conflictes. Tot això es fa a través de la coordinació a les Federacions Locals de CNT-AIT.

A la CNT-AIT es ve denunciant sistemàticament la situació laboral de sectors com el de la construcció, les treballadores de la llar, el camp, els milers de petites empreses de poques persones treballadores. A més a més portem la informació des d'aquests sectors de condicions laborals més dures fins les empreses on la gent treballadora està en millors condicions. Només amb la comprensió i el recolzament de totes les persones treballadores, independentment d'on treballin, és com l'acció sindical és coherent i realment solidària, del contrari decau en el corporativisme i en el campi qui pugui.

En aquests sectors a la CNT-AIT es desenvolupa una contínua tasca d'informació, d'aquesta forma estem aconseguint, al marge dels sindicats "representatius", que la gent treballadora exigim els nostres drets, que perdem la por i que recuperem la il·lusió per organitzar-nos i defensar junts la nostra dignitat.

CNT-AIT: Les nostres idees.

Moltes vegades ens han titllat de persones utòpiques per a insultar-nos. Si, som gent utòpica, però el què defensem a les empreses, als sectors, als barris i als pobles on ens movem són drets concrets, reals. No som gent il·lusa que estiguem als núvols però volguem canviar aquesta societat. Una puça no pot matar un elefant, però moltes puces poden emplenar-li el cos de picades, i en el pitjor dels casos l'elefant canvia, o en el millor es mor, doncs això...

Està clar que la CNT-AIT no ha caigut al "pragmatisme". Insignes pragmàtics de la nostra època són i han estat: Felipe González i tot el seu PSOE, la UGT amb el seu PSV, Mariano Rubio, De la Rosa, Roldán, Juanillo Guerra, Gutiérrez, Redondo i Méndez, etc., etc., etc., etc. Amb aquests companys millor no anem.

Nosaltres ens modernitzem, ens actualitzem, ens posem al dia, estem al segle XXI; però no ens tornem gent comprensiva amb el poder. Avui com ahir pensem que el poder corromp, que des del poder no s'arregla res (bé, res més que el problema del què ocupa el silló), que els problemes o els arreglem la gent d'abaix o ens segueixen sobmetent. Per això els parlaments, els polítics, els comitès d'empresa, el cos executiu de les empreses, els governs, els ajuntaments no ens agraden gens, desconfiem d'aquests i de tots els què aspiren a arribar-hi.

Fem anarcosindicalisme, o sigui, un sindicalisme d'idees anarquistes.

Altres sindicats i federacions viuen de les subvencions, dels diners que els dóna l'INEM per als cursos d'entrenar aturats, dels negocis de les seves empreses instrumentals, dels deutes que els perdona l'estat, la Seguretat Social, etc. La nostra organització viu de les nostres quotes i del nostre treball i punt. No volem "favors" del poder..

En front del sindicalisme corporatiu i burocràtic dels comitès d'empresa, el sindicalisme participatiu i revolucionari de la CNT-AIT a través de les seves seccions sindicals, els seus sindicats de ram i les seves Federacions Locals.

En front del sindicalisme de la gent dirigent, el sindicalisme de les persones treballadores, de les d'abaix.

En front del sindicalisme comprensiu amb el capital, còmplice de l'economia capitalista i dels seus desastres ecològics (efecte hivernacle, forats a l'ozó, deforestació, contaminació de les aigües, desertització, etc.); aquest altre sindicalisme, l'anarcosindicalisme, radicalment oposat a col·laborar amb aquests desastres.

A la CNT-AIT no som gent comprensiva amb les crisis del capital; si tenen crisis que les resolguin aquella gent que les han creat, doncs nosaltres només entenem dels nostres drets.

Què és i com és la CNT/AIT
Documents relacionats:


CNT-AIT
AtribucioNo comercialCompartir amb igualtat